Šumavský dům "U Čechů"

"Vítáme Vás na Kubově Huti, v Šumavském domě "U Čechů". Poznejte jeden z nejkrásnějších koutů Šumavy..."

Šumavský dům "U Čechů"
Šumavský dům "U Čechů"

"Máš-li srdce citlivé, duši velebnosti přírody otevřenou, vnímavou pro krásu její, staneš v němém úžasu, budeš se klaněti Tvůrci a jeho dílům. Vzdáš hold naší Šumavě, vydají ohlas struny srdce tvého. I drsný její ráz, jevící se hlavně za pochmurného počasí, dojme tě, jako tě dojímá smutná píseň. Budeš se těžko loučiti s pohledem na hory naše a přicházeti budou chvíle, kdy vzdálen od ní zatoužíš; zapomeneš na nicotné naše pletky, malicherné štvanice..."

Karel Klostermann "V ráji šumavském"